Bottenvikens Silverkyrka

DISKOTEKET / Lördag / 01.00

Bottenvikens Silverkyrka är en församling som predikar genom väckelseacid: acidtechno med influenser från väckelserörelsens ljud. Musiken förmedlar buskapet om evigheten. Dansen för lyssnaren dit.