El Perro Del Mar klar för Umeå Open

Alltid lika intressanta El Perro Del Mar är aktuell med ett utforskande och nyskapande album som underkänner gränser och medvetet skakar av sig genrebeteckningarna.

För drygt tio år sedan gjorde El Perro Del Mar entré i musiksveriges medvetande. Med sin lena röst och bitterljuva melodier har Sara Assbrings soloprojekt förtjänat en favoritplats i mångas hjärtan. Med senaste albumet KoKoro strävar El Perro Del Mar efter att korsa gränser. Här möts influenser från olika världsdelar och kulturer, och smälts samman. Det kinesiska stränginstrumentet guzheng samsas med japansk shakuhachi-flöjt. Arabiska stråkar och dulcimer möter rytmer influerade av etiopisk pop.

“I en tid som tycks gå bakåt rent humanistiskt och moraliskt, som försöker sätta upp murar istället för att riva dem, visste jag tidigt att jag ville göra ett gränslöst album som inte riktigt hör hemma någonstans men som har en universell röst och ett universellt hjärta”, förklarar hon själv ambitionen med Kokoro.

Till Umeå Open 2017 välkomnar vi såväl El Perro Del Mar’s gränslösa musik, som hennes öppenhjärtade ambition.