Föreläsning och panelsamtal till dagsprogrammet

2 nya punkter till dagsprogrammet. Tillsammans med Makten Över Musiken presenterar Umeå Open en föreläsning från Make Equal med fokus på maktförhållanden inom musiklivet. Strömbäcks folkhögskola kurerar ett samtal kring relationen mellan recensent och artist i en mindre stad.

Maktförhållanden inom musiklivet

Make Equal är en stiftelse som tillhandahåller lösningsfokuserade föreläsningar, workshops och utbildningar på temat jämlikhet och inkluderingsarbete. Grundaren Ida Östenssons engagemang formades under uppväxten i Umeå och intresset för skatekulturen. Denna bakgrund ledde vidare till ett bredare arbete med jämlikhetsfrågor och idag finns Make Equal i hela Sverige och driver opinion för normkreativa lösningar i alla sektorer. När Make Equal denna gång besöker Umeå Open är det med fokus på maktförhållanden inom musiklivet. Emma Swanström, föreläsare och utbildare hos Make Equal, förklarar mekanismerna bakom maktförhållanden i musiklivet och hur de kan förändras. Emma är även etnolog, musiker och arrangör samt en av föreläsarna i konceptet Make Equal Music, som drivs i samarbete med Popkollo. Som etnolog intresserar hon sig speciellt för kvinnliga artisters villkor. Denna föreläsning tar upp ämnen som statistik, representation, ansvar, normer, kvalitet och intersektionalitet. Den visar hur mycket som finns kvar att göra men med fokus på lösningarna!

 

Vem vågar såga i Umeå?

Hur hanterar recensenterna sin roll i en mindre stad som Umeå, där alla känner alla? Vågar man såga en dålig konsert när bandet bor granne med en, eller slår självcensuren till? Och vad tycker artisterna om det – skönt eller falskt? Ett panelsamtal under ledning av Johannes Melender och Nicolina Burman, journaliststudenter vid Strömbäcks folkhögskola.

Medverkande: artisterna Emma Swanström och Ida Boija, samt musikkritikerna Olov Hjärtström Baudin och Simon Österhof. Fler namn tillkommer.