Internationella kvinnodagen

8 mars. Internationella Kvinnodagen.

Umeå Open är en festival som vill se en jämställd musikscen och musikindustri. Vi jobbar aktivt för att boka jämställt över hela festivalen, från de största nationella namnen till de lokala stjärnorna. Vi ser det som en självklarhet att kvinnor ska ta lika mycket plats på scen som män.

I fjol spelade totalt 67 musikakter på Umeå Open. Av dessa var 48% mansdominerade, 45% kvinnodominerade och 7% mixade akter, statistik som organisationen Jämställd festival bekräftat. En förhållandevis jämn könsfördelning således.

Med en ännu ej färdigbokad festival vet vi inte exakt hur denna statistik ser ut i år. När det kommer till akternas frontpersoner på årets festival ligger den siffran i nuläget på ca 58% kvinnor. Hittills i år har vi presenterat 34 akter, och av dessa har 23 minst en kvinnlig frontfigur och 17 har minst en manlig frontfigur.

Som arrangörer känner vi ett stort ansvar över hur vi fördelar det scenutrymme vi har att ge, och strävar efter att göra det så jämställt som möjligt. Vi är stolta över att vi igen ser ut att gå mot en jämställd festival.