Media och bransch

Du som vill rapportera från Umeå Open för media kan ansöka om ackreditering. Senast den 3:e mars vill vi ha din ansökan för att hinna behandla den.

Vi vill veta vilket media du rapporterar för, och ungefär i vilken omfattning rapporteringen kommer att ske. Har ackreditering beviljats tidigare år, bifoga länkar till tidigare års rapportering. Vi behöver också veta om du planerar att fotografera på festivalen. Ansökan gör du i formuläret nedan. Vi förbehåller oss rätten att anta eller avslå ansökan. Har du frågor, kontakta press@umeaopen.se

Du som vill besöka festivalen som bransch är också välkommen att ansöka om ackreditering. Vi vill du veta vad du representerar, och varför du vill besöka festivalen.

Klicka här för att komma till ansökan